Välkommen till Wass pensionat, som består
av Örnboet och Torpet.

Bokas genom Margareta (tfn 076/1278642)