Välkommen till Wass pensionat, som numera består
av Örnboet och Torpet för boendet.
Restaurangen är vilande och kan även den hyras
för boende veckovis.
Bokas genom Margareta (tfn 076/1278642)